הודעה שהועברה‎
מאת: ניצן איל ‎<nitsane@court.gov.il>‎
תאריך: 15 בספטמבר 2010 16:32
נושא: מחוזי חיפה: דחיית בקשת אגודת בית הכנסת מאיר להצהיר על נכס בית הכנסת ברוממה הישנה כהקדש ציבורי לצרכי צבור ודת כשהיא הנהנית
 

הודעה לעיתונות

דוברת בתי המשפט מודיעה

שופט ביהמ"ש המחוזי בחיפה רון שפירא קבע עתה , כי לא הוכח קיומו של הקדש
לגבי הנכס המצוי ברח' הצלפים ברוממה הישנה בחיפה לאגודת בית הכנסת מאיר -
רמות בן גוריון (המבקשת)  וכן לא הוכח כי ניתנה לה רשות בלתי הדירה ללא
תמורה להחזיק ולנהל את בית הכנסת לצמיתות וללא הגבלת זמן ע"י עיריית
חיפה. על כן, דחה השופט את הבקשה להצהיר על הנכס כהקדש ציבורי לצרכי
ציבור ודת כשהנאמן והנהנה הינו המבקשת. כן נדחית בקשתה החלופית של המבקשת
להכיר בכך כי ניתנה לה רשות בלתי הדירה ללא תמורה להחזיק ולנהל את בית
הכנסת לצמיתות.

השופט שפירא הוסיף בשולי פסק הדין כי מתן פסק הדין נדחה זמן רב כדי לאפשר
לצדדים לנסות ולהגיע להסדר בכל הנוגע לניהול והפעלת בית הכנסת. למרבה
הצער לא עלה בידי הצדדים לגבש הסדר מוסכם. עם זאת, והגם שניתן כעת פסק
דין, סבור הוא כי ראוי הוא שהצדדים ימשיכו לנסות ולהגיע להסדר בהידברות,
כראוי בין שכנים שימשיכו לפקוד את בית הכנסת, זאת ללא כל קשר להכרעה
השיפוטית.  עוד הוסיף השופט  כי בערבו של יום הכיפורים ראוי הוא כי
הצדדים יקדישו מאמץ נוסף למחול על מחלוקות וסכסוכי העבר ולמצוא את את
הדרך לניהולו של בית הכנסת במשותף ובדרכי שלום ונועם, באופן שיכבד את
המקום, את הבאים בשעריו ואת תושבי השכונה.

השופט ציין כי  גם מקורות המשפט העברי מעלים על נס את הפשרה והבאת שלום
בין אדם לחברו מחוץ לכתלי בית המשפט (ניתוח מלא ראה ברשימה של אלישבע
ואביעד הכהן "ולא יכלו דברו לשלום" גישור, פישור ויישוב סכסוכים,
שהתפרסמה במסגרת "פרשת השבוע" ( גליון מס' 54 תשס"ב, המתפרסם באתר משרד
המשפטים).

השופט שפירא הבהיר כי ניתן לראות כי המשפט העברי מדגיש את הערך של "אוהב
שלום" ו"רודף שלום" שיש בו "אהבת הבריות" ו"קירובן לתורה" כאחת ונראה כי
ערכים אלו הם שצריכים לעמוד לנגד עיני אלו שהביאו את הסכסוך לפתחו של בית
המשפט, גם לאחר שניתן פסק הדין.  בנסיבות המקרה ייטיבו הצדדים זה עם זה
ועם עצמם אם יאמצו עקרונות אלו וינקטו בדרך של שלום, גישור ופשרה.

בנסיבות העניין, ומתוך רצון לעודד את המשך ההדברות,  קבע השופט כי כל
יישא כל צד בהוצאותיו.

ה"פ 178-08 ניתן עתה 15.9.10 רצ"ב פסה"ד
בברכה,
ניצן איל, עו"ד
דוברת מחוזות חיפה והצפון