ברוכים הבאים לעצומה של תושבי רוממה למען בית הכנסת -חתימתכם חשובה!  
  
 
 Powered By PhpPetitionScript 
 

תושבי רוממה הישנה בחיפה, שכונה חילונית בהגדרה, גילו לפני כחצי שנה שחרדים ברסלבים הגיעו מאי שם והשתלטו על בית הכנסת השכונתי שלהם, לאחר שמתפלל מהשכונה נתן להם מפתח על דעת עצמו. התואנה הייתה שנוכוחות תושבי השכונה בבית הכנסת אינה מספקת ולכן אין להם זכויות עליו

מאז הפך בית הכנסת לישיבה לא חוקית הפועלת יום וליל ולמרכז ברסלבי ל"החזרה בתשובה" של צפון הארץ, והשכונה כולה עומדת תחת איום של כפיה התחרדותית!!! סממנים ראשונים של כפייה כבר ניכרים בבית הכנסת ובסביבתו הקרובה.

ההשתלטות הברסלבית מהווה צעד מתוכנן לשינוי צביונה החילוני של שכונת רוממה ושל שכונות נוספות בחיפה ובארץ כולה.

תושבי רוממה נאבקים להחזיר את בית הכנסת שנגזל מהם. אנו קוראים לכל מי שמזדהה עם המאבק של תושבי רוממה להצטרף ולחתום .על העצומה

 
 אנא חיתמו על העצומה